Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen i utökad sammansättning) av den 25 oktober 2007 – Ferriere Nord mot kommissionen

(mål T‑94/03)

”Konkurrensbegränsande samverkan – Tillverkare av runda armeringsjärn – Beslut i vilket en överträdelse av artikel 65 KS konstateras – Beslut som fattats på grundval av EKSG-fördraget efter det att nämnda fördrag upphört att gälla – Kommissionen saknar behörighet”

1.                     EKSG – Konkurrensbegränsande samverkan – Beslut av kommissionen i vilket en överträdelse av artikel 65 KS konstateras efter det att nämnda fördrag upphört att gälla (Artikel 65.1, 65.4 och 65.5 KS; rådets förordning nr 17, artiklarna 3 och 15.2) (se punkterna 58, 60, 75, 76 och 79)

2.                     EKSG – Konkurrensbegränsande samverkan – Kommissionens behörighet enligt artikel 65.4 och 65.5 KS att konstatera en överträdelse av artikel 65.1 KS och vidta sanktionsåtgärder med avseende på denna överträdelse – Föreligger inte sedan EKSG-fördraget upphört att gälla (Artiklarna 65.1, 65.4 och 65.5 KS samt 97 KS; artikel 305.1 EG; fusionsfördraget) (se punkterna 91–94, 96 och 98)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2002) 5087 slutligt av den 17 december 2002 om ett förfarande enligt artikel 65 KS (COMP/37.956 – Runda armeringsjärn).

Domslut

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2002) 5087 slutligt av den 17 december 2002 om ett förfarande enligt artikel 65 KS (COMP/37.956 – Runda armeringsjärn) ogiltigförklaras med avseende på Ferriere Nord SpA.

Kommissionen skall bära sin rättegångskostnad och ersätta de rättegångskostnader som Ferriere Nord haft.

Republiken Italien skall bära sin rättegångskostnad.