Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Kungörelse (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistikenDenna kungörelse har enligt förordning (2001:100) upphört att gälla d. 1 april 2001.Angående övergångsbestämmelser se förordning (2001:100).Förarbeten1986:457Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 5 juni 1986 (Regeringens förordningsmotiv 1986:5.)Utfärdad: 1970-02-061 §1 §Skattemyndighet skall för lagfarts- och fastighetsstatistiken lämna uppgift till statistiska centralbyrån om sökta lagfarter å fång till fast egendom och om lagfarter som beviljats efter fullföljd av vilandeförklarad ansökan.Bestämmelserna i denna kungörelse om lagfart äger motsvarande tillämpning på inskrivning av tomträtt och vattenfallsrätt samt av fång till sådan rätt. Förordning (1990:1257). 2 §2 § har upphävts genom förordning (1990:1257). 3 §3 § har upphävts genom förordning (1986:457). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1970:27 (Utkom d. 23 febr. 1970.)Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Kungörelsen tillämpas dock för tid från och med d. 1 jan. 1970. 1986:457 3 § kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och fastighetsprisstatistiken skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1986. 1990:1257 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1991.