Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1974:429) om ändrad benämning på delegationen för atomenergifrågor

Denna kungörelse upphör enligt F (2008:453) att gälla vid utgången av juni 2008.

Utfärdad: 1974-05-31

Kungl. Maj:t förordnar att delegationen för atomenergifrågor skall benämnas statens kärnkraftinspektion och att vad Kungl. Maj:t i författning eller genom särskilt beslut föreskrivit om delegationen för atomenergifrågor i stället skall avse statens kärnkraftinspektion.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:429

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1974.

SFS 2008:453

(Utkom d. 16 juni 2008.)