Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1978:387) om prövning av fråga om ersättning av statsmedel för förlust vid förvaltning av bostadshus i vissa fall

Denna förordning upphör enligt F (2016:470) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1978-06-01

Boverket skall pröva frågor om ersättning av statsmedel för sådan förlust som avses i 33 § tredje stycket bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser.

Boverkets beslut får överklagas hos regeringen.

SFS 1998:1157

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:387

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1978. Har ansökan om ersättning inkommit till bostadsstyrelsen före d. 1 juli 1978, prövas frågan av bostadsstyrelsen om styrelsen inte föreskriver annat.

SFS 1993:1110

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.

SFS 1998:1157

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.

SFS 2016:470

(Utkom d. 3 juni 2016.)