Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1978:396) om ändrade bestämmelser om uppsägning av vissa egnahemslån

Denna förordning upphör enligt F (2016:472) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1978-06-01

Regeringen föreskriver i fråga om egnahemslån, som har beviljats enligt kungörelsen (1948:546) om egnahemslån och förbättringslån m.m. eller kungörelsen (1957:359) om egnahemslån m.m., att uppsägning helt eller delvis av sådant lån ej skall ske på grund av att byggnaden hyrs ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:396

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1978.

SFS 2016:472

(Utkom d. 3 juni 2016.)