Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1978:504) om överförande av vissa uppgifter från företagareförening till regional utvecklingsfond

Denna förordning upphör enligt F (2016:1219) att gälla vid utgången av januari 2017.

Utfärdad: 1978-06-08

Regeringen föreskriver att vad regeringen i förordning eller särskilt beslut har föreskrivit om företagareförening i stället skall avse regional utvecklingsfond, om det ej av omständigheterna uppenbart framgår att föreningen alltjämt avses. Med regional utvecklingsfond avses sådan för visst län bildad stiftelse som enligt av riksdagen godkända riktlinjer skall främja näringslivets utveckling inom länet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1978:504

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1978.

SFS 2016:1219

(Utkom. d. 16 dec. 2016.)