Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1984:337) med ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2016:471) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1984-05-24

Enligt 33 § tredje stycket bostadslånekungörelsen (1962:537) eller motsvarande äldre bestämmelser är staten under vissa förutsättningar skyldig att betala ersättning till kommunen för bland annat sådana förluster vid förvaltning av flerbostadshus som beror på att lägenheter i husen är outhyrda.

Regeringen kan bevilja stöd av statsmedel till åtgärder i bostadsområden med stor andel outhyrda lägenheter. Beviljas sådant stöd kan regeringen, om kommunen medger det, besluta att statens ersättningsskyldighet enligt nämnda bestämmelser helt eller delvis skall upphöra i kommunen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1984:337

(Utkom d. 13 juni 1984.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 2016:471

(Utkom d. 3 juni 2016.)