Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige

Denna förordning har enligt förordning (1996:93) upphört att gälla den 1 maj 1996.

1 §

Stöd av statsmedel lämnas enligt denna förordning till jordbruk och livsmedelsindustri i vissa områden av landets norra och mellersta delar.

SFS 1994:1311

2 §

Prisstöd lämnas till jordbruksföretag i form av pristillägg på mjölk som levereras till mejeri.

Stöd lämnas även till jordbruksföretag med äggproduktion eller produktion av slaktsvin.

Stöd till livsmedelsindustrin lämnas som kostnadstillägg till mejerier.

SFS 1996:8

3 §

I fråga om pristillägg på mjölk och stöd till äggproduktion finns följande stödområden

Område

 

Län

 

Kommun eller del av kommun

 

Område 1

 

Norrbottens

 

Arjeplog

 
 
 

Arvidsjaur

 
 
 

av Bodens kommun: Edefors och

 
 
 

Gunnarsbyns församlingar

 
 
 

Gällivare

 
 
 

Jokkmokk

 
 
 

Kiruna

 
 
 

Pajala

 
 
 

Överkalix

 
 
 

Övertorneå

 
 

Västerbottens

 

Dorotea

 
 
 

Lycksele

 
 
 

Malå

 
 
 

Norsjö

 
 
 

Sorsele

 
 
 

Storuman

 
 
 

Vilhelmina

 
 
 

Åsele

 
 
 

av Skellefteå kommun: Jörns och

 
 
 

Kalvträsks församlingar

 
 
 

av Vindelns kommun: Åmsele församling

 
 

Jämtlands Härjedalen

 
 
 
 

av Bergs kommun: Klövsjö, Rätans,

 
 
 

Storsjö och Åsarne församlingar

 
 
 

av Krokoms kommun: Föllinge, Hotagens,

 
 
 

Laxsjö och Offerdals församlingar

 
 
 

av Strömsunds kommun: Alanäs, Bodums,

 
 
 

Fjällsjö, Frostvikens, Gåxsjö, Ströms

 
 
 

och Tåsjö församlingar

 
 
 

av Åre kommun: Kalls, Mörsils, Undersåkers och Åre

 
 
 

församlingar

 
 

Västernorrlands

 

av Sollefteå kommun: Junsele och Ramsele församlingar

 
 
 

av Ånge kommun: Haverö församling

 
 
 

Gävleborgs

 
 
 

av Ljusdals kommun: den del som i

 
 
 

norr och öster avgränsas av Ljusnan,

 
 
 

i söder av Ängraån och i väster av

 
 
 

gränsen mot Jämtlands län

 
 
 

Kopparbergs

 
 
 

av Älvdalens kommun: Idre och Särna

 
 
 

församlingar

 

Område 2 a

 

Norrbottens

 

kommun eller del av kommun som ej ingår

 
 
 

i område 1

 
 

Västerbottens

 

kommun eller del av kommun som ej ingår i område 1

 
 

Jämtlands

 

av Bergs kommun: Bergs, Hackås, Myssjö

 
 
 

och Ovikens församlingar,

 
 
 

Bräcke

 
 
 

av Krokoms kommun: Alsens, Aspås och

 
 
 

Näskotts församlingar

 
 
 

av Ragunda kommun: Borgvattnets församling

 
 
 

av Strömsunds kommun: Hammerdals församling

 
 
 

av Åre kommun: Marby, Mattmars och

 
 
 

Hallens församlingar

 
 
 

av Östersunds kommun: Häggenås, Kyrkås, Lits, Lockne,

 
 
 

Näs och Sunne församlingar

 
 

Västernorrlands

 

av Sollefteå kommun: Edsele och

 
 
 

Ådals-Lidens församlingar

 
 
 

av Örnsköldsviks kommun: Anundsjö,

 
 
 

Björna, Skorped och Trehörningsjö

 
 
 

församlingar

 
 

Kopparbergs

 

Malung

 
 
 

av Mora kommun: Venjans och Våmhus

 
 
 

församlingar samt de från huvuddelen

 
 
 

av Mora församling friliggande

 
 
 

delarna av Mora församling

 
 
 

av Älvdalens kommun: Älvdalens församling

 
 

Värmlands

 

av Arvika kommun: Bogens församling

 
 
 

av Torsby kommun: Dalby, Norra Finnskoga,

 
 
 

Södra Finnskoga, Lekvattnets,

 
 
 

Norra Ny, Nyskoga, Vitsands och Östmarks församlingar

 

Område 2 b Jämtlands

 

kommun eller del av kommun som ej ingår

 
 
 
 

i område 1 eller 2 a

 
 

Västernorrlands

 

kommun eller del av kommun som ej ingår i område 1

 
 
 

eller 2 a

 
 

Gävleborgs

 

Hudiksvall

 
 
 

Nordanstig

 
 
 

av Ljusdals kommun: den del som ej

 
 
 

ingår i område 1

 

Område 3

 
 

Gävleborgs

 

Bollnäs

 
 
 

Ockelbo

 
 
 

Ovanåker

 
 
 

Söderhamn

 
 
 

av Gävle kommun: Hamrånge församling

 
 
 

Kopparbergs

 
 
 

av Falu kommun: Bjursås, Envikens,

 
 
 

Svartnäs och Svärdsjö församlingar

 
 
 

Gagnef

 
 
 

Leksand

 
 
 

av Ludvika kommun: Säfsnäs församling

 
 
 

Orsa

 
 
 

Rättvik

 
 
 

Vansbro

 
 
 

av Mora kommun: den del som ej ingår

 
 
 

i område 2 a

 
 
 

av Älvdalens kommun: den del som ej

 
 
 

ingår i område 1 eller 2 a

 
 

Värmlands

 

av Arvika kommun: den del som ej ingår

 
 
 

i område 2 a

 
 
 

Eda

 
 
 

av Filipstads kommun: Rämmens och

 
 
 

Gåsborns församlingar

 
 
 

av Grums kommun: Värmskogs församling

 
 
 

Hagfors

 
 
 

Årjäng

 
 
 

av Kils kommun: Boda församling

 
 
 

av Sunne kommun: Gräsmarks och Lysviks församlingar

 
 
 

av Säffle kommun: Långseruds och

 
 
 

Svanskogs församlingar

 
 
 

av Torsby kommun: den del som ej ingår

 
 
 

i område 2

 

Område 4

 

Gävleborgs

 

kommun eller del av kommun som ej ingår

 
 
 

i område 1, 2 b eller 3

 
 
 

Kopparbergs kommun eller del av kommun som ej

 
 
 

ingår i område 1, 2 a eller 3

 
 

Värmlands

 

kommun eller del av kommun som ej

 
 
 

ingår i område 2 a eller 3

 
 

Örebro

 

Degerfors

 
 
 

Hällefors

 
 
 

Karlskoga

 
 
 

Ljusnarsberg

 
 
 

Nora

 
 
 

av Lindesbergs kommun: Guldsmedshyttans,

 
 
 

Lindesbergs och Ramsbergs församlingar

 
 

Älvsborgs

 

Bengtsfors

 
 
 

Dals-Ed

 
 
 

Åmål

 

SFS 1995:1013

4 §

Pristillägg på mjölk och stöd till äggproduktion lämnas med följande belopp.

Produkt

 

Prisstödsområde

 
 

1

 

2a

 

2b

 

3

 

4

 

Mjölk öre/kg

 

98

 

56

 

22

 

0

 

0

 

Ägg kr./insatt höna

 

13,25

 

13,25

 

13,25

 

4,70

 

4,70

 

Stöd till äggproduktion lämnas endast för det antal insatta höns i ett företag som överstiger 1 000. Lägsta belopp som betalas ut är 500 kr.

SFS 1995:1097

5 §

Stöd för produktion av slaktsvin lämnas med högst följande belopp per djur som har levererats till slakt.

Stödområde

 

kr/djur

 

1

 

222

 

2

 

143

 

3

 

23

 

Stöd lämnas för leverans av lägst 40 och högst 2 500 slaktsvin per företag och kalenderår.

SFS 1996:8

6 §

Stöd till potatisodling lämnas med 4272 kr per hektar och år till företag i Norrbottens län och i de delar av Västerbottens län som enligt 3 § ingår i stödområde 1. Till företag i övriga delar av Västerbottens län samt i Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län lämnas sådant stöd med 2 532 kr per hektar och år.

Stöd lämnas bara om företaget brukar sammanlagt mer än 2 hektar åkermark och potatisodlingen omfattar minst 0,5 hektar.

SFS 1995:1013

6 a §

Stöd till bär- eller grönsaksodling lämnas inom hela stödområdet enligt 3 § med belopp som Jordbruksverket föreskriver.

Stöd lämnas bara om bär- eller grönsaksodlingen omfattar minst 0,3 hektar.

Stöd lämnas till odling av svarta vinbär, jordgubbar, morötter, vitkål, blomkål, rödbetor och kålrötter.

Jordbruksverket får lämna stöd även till odling av andra bär eller grönsaker om odlingen överstiger tio hektar.

SFS 1995:1013

7 §

Kostnadstillägg och sanitetstillägg till slakterier samt kostnadstillägg till äggpackerier lämnas inom hela stödområdet enligt 3 § med belopp som Jordbruksverket bestämmer.

SFS 1995:1013

8 §

Kostnadstillägg lämnas till mejeriföreningar inom hela stödområdet enligt 3 §. Kostnadstilläggen lämnas med belopp som jordbruksverket bestämmer med utgångspunkt från merkostnaderna för varje mejeriförening.

SFS 1995:1013

9 §

Om beslut om stöd har meddelats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av stödmottagaren eller om den som har beviljats stödet på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för detta, får beslutet omedelbart hävas och lämnat stöd krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet betalades ut. Om det finns anledning att häva ett stödbeslut, får jordbruksverket besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

SFS 1991:897

10 §

Jordbruksverkets beslut enligt 9 § får överklagas hos kammarrätten. Verkets övriga beslut i ett särskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen får inte överklagas.

SFS 1991:897

11 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om mindre ändringar i gränsdragningen mellan stödområdena.

SFS 1991:897

12 §

Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1991:897

13 §

För tillämpningen av denna förordning skall jordbruksverket ha tillgång till lantbrukets företagsregister. Statistiska centralbyrån skall lämna ut uppgifterna ur registret i maskinläsbar form.

SFS 1991:1452