Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:992) om ändrade bestämmelser för investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder

Denna förordning upphör enligt F (2016:478) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1992-09-17

Investeringsbidrag enligt förordningen (1990:1369) om statligt investeringsbidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, till den del bidraget avser sådana byggnads- och anläggningsarbeten för vilka skattskyldighet till mervärdesskatt inträder efter utgången av år 1992, skall lämnas med 7,3 procent av det mot dessa arbeten svarande bidragsunderlaget eller, om ansökan om bidrag kommit in till kommunen efter utgången av juni 1991, med 6,9 procent av underlaget. Ansökan om utbetalning av investeringsbidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen och projektet vara färdigställt senast den 31 oktober 1997.

SFS 1997:430

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:992

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993. Den tillämpas även i ärenden i vilka bidrag har beviljats före ikraftträdandet.

SFS 1997:430

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2016:478

(Utkom d. 3 juni 2016.)