Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1051) om avveckling av räntebidrag för vissa reparationsåtgärder och för gatukostnadsersättning

Denna förordning upphör enligt F (2016:479) att gälla vid utgången av augusti 2016.

Utfärdad: 1992-11-12

1 §

Denna förordning gäller

  1. räntebidrag för reparationsåtgärder enligt 4 a § förordningen (1982:644) om lån för byggnadstekniska åtgärder i bostadshus,

  2. räntebidrag för gatukostnadsersättning enligt förordningen (1985:352) om lån m.m. för gatukostnadsersättning i vissa fall.

2 §

Räntebidrag enligt de författningar som anges i 1 § lämnas för tid efter utgången av år 1992 bara i den utsträckning som följer av 3 och 4 §§. Äldre föreskrifter som strider mot dessa bestämmelser gäller inte.

3 §

Räntebidrag lämnas inte för tid efter utgången av år 1995.

4 §

För åren 1993–1995 lämnas räntebidrag med den andel av räntebidragsbeloppet för år 1992 som anges i följande sammanställning.

Bidragsår

Andel av 1992 års bidragsbelopp, procentenheter, om bidraget avser

Bidragsår

 

a) reparationsåtgärder

 

b) gatukostnadsersättning

 

1993

 

75,0

 

52,5

 

1994

 

50,0

 

35,0

 

1995

 

25,0

 

17,5

 

1995

 
 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 2016:479

(Utkom d. 3 juni 2016.)