Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1992:1575) med bemyndigande för Boverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Denna förordning upphör enligt F (2018:224) att gälla den 1 juli 2018.

Utfärdad: 1992-12-10

Boverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sökande skall lämna vid ansökan om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1575

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.