Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (1999:1382) om stödområden för vissa regionala företagsstöd

1 §

Genom denna förordning fastställs var i landet vissa regionala företagsstöd får lämnas. SFS 2015:431

2 §

Det finns två stödområden, A och B. I vartdera stödområdet ingår hela eller delar av kommuner enligt bilagan till denna förordning.
Delar av kommuner som är undantagna från stödområdet anges genom hänvisning till de geografiska områden som följer av Statistiska centralbyråns indelning av Sverige i SAMS-områden (Small Areas for Market Statistics), så som indelningen var den 1 januari 2014. SFS 2014:388

SFS 1999:1382

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

SFS 2000:280

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

SFS 2007:62

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 2007.

SFS 2007:1358

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

SFS 2014:388

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.

SFS 2015:431

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.