Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog;

Regeringen föreskriver att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog ska ha följande lydelse.

 

1.1 Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2006 och gäller till och med den 31 december 2010. Förordningen ska dock fortsätta att gälla för stöd som beslutats före den 31 december 2010.

SFS 2010:290

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONMats Wiberg(Jordbruksdepartementet)
Senaste lydelse 2006:1574.