Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

Utkom från trycket den 6 juli 2010

utfärdad den 17 juni 2010.

1 §

Kammarkollegiet prövar frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:814

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.