Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2010:814) om prövning av frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser

Utkom från trycket den 6 juli 2010
utfärdad den 17 juni 2010.

1 §

Kammarkollegiet prövar frågor om ersättning till staten enligt lagen (2010:813) om konsulära katastrofinsatser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:814

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.