Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas;

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2002:290) om utlämnande av vissa uppgifter till Försäkringskassan från Skatteverkets beskattningsdatabas1 samt 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om utlämnande av vissa uppgifter till Pensionsmyndigheten från Skatteverkets beskattningsdatabas

1 §

2 Skatteverket ska på begäran av Pensionsmyndigheten lämna ut uppgifter ur Skatteverkets beskattningsdatabas för beräkning av garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension.

2 §

3 Uppgiftsskyldigheten enligt 1 § omfattar endast uppgifter om tjänstepension som har redovisats i kontrolluppgifter för inkomståren 2004–2009 och som avser personer som är födda år 1937 eller tidigare för vilka lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har tillämpats.

SFS 2010:1109

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2010.
På regeringens vägnarCRISTINA HUSMARK PEHRSSONKjell Rempler(Socialdepartementet)
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:600.
Senaste lydelse 2005:600.
Senaste lydelse 2005:600.