Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.;

 

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:166) om särskilt ombyggnadsbidrag i fråga om bostäder för äldre m.fl.1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)
Förordningen omtryckt 1994:1996.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1994:1996.