Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder;

 

Regeringen föreskriver att förordningen (1994:1994) om extra statligt stöd för förbättring av bostäder ska upphöra att gälla vid utgången av 2010.
På regeringens vägnarSTEFAN ATTEFALLRikard Jermsten(Finansdepartementet)