Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1792 Utkom från trycket den 14 december 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:1102) om INCF-sekretariatet;utfärdad den 2 december 2010.Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2008:1102) om INCF-sekretariatet ska ha följande lydelse.1 §1 § Ändringen innebär att andra stycket upphävs. Vid Karolinska institutet finns ett sekretariat för INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarJAN BJÖRKLUNDCharlotte Abrahamsson(Utbildningsdepartementet)