Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Sveriges tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention);

 

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 januari 2013:
  • 1. lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention,
  • 2. lagen (2012:320) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap,
  • 3. lagen (2012:321) om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
  • 4. lagen (2012:322) om ändring i utlänningslagen (2005:716),
  • 5. lagen (2012:323) om ändring i lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, och
  • 6. lagen (2012:324) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMJonas Högström(Justitiedepartementet)