Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till BergwallkommissionenDenna förordning upphör enligt F 2016:309 att gälla vid utgången av maj 2016.Utkom från trycket den 28 januari 2014utfärdad den 16 januari 2014.1 §1 §Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är myndigheter skyldiga att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) enligt denna förordning.2 §2 §Myndigheter ska på begäran av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) lämna uppgifter som de förfogar över om kommissionen behöver uppgifterna för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2014:7 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2014. 2016:309 (Utkom d. 31 mars 2016.)