Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2014:7) om skyldighet för myndigheter att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen

Denna förordning upphör enligt F 2016:309 att gälla vid utgången av maj 2016.

Utkom från trycket den 28 januari 2014
utfärdad den 16 januari 2014.

1 §

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är myndigheter skyldiga att lämna uppgifter till Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) enligt denna förordning.

2 §

Myndigheter ska på begäran av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18) lämna uppgifter som de förfogar över om kommissionen behöver uppgifterna för att fullgöra sitt utredningsuppdrag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:7

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2014.

SFS 2016:309

(Utkom d. 31 mars 2016.)