Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster;

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster ska ha följande lydelse.


SFS 2017:777

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2016:1352. Ändringen innebär bl.a. att ”Ersättningsnämnden” och ”Riksutställningar” tas bort ur förteckningen.