Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning om upphävande av förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån

Publicerad den 25 oktober 2018

Utfärdad den 18 oktober 2018

Regeringen föreskriver att förordningen (1980:1068) om ändrade bestämmelser i fråga om räntebidrag för energisparlån ska upphöra att gälla vid utgången av 2018.