Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:665) om statliga myndigheters användning av Statens servicecenters tjänster ska ha följande lydelse.


SFS 2019:10

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.
På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIJohan Ndure(Finansdepartementet)
Senaste lydelse 2017:777. Ändringen innebär bl.a. att ”Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet” tas bort ur förteckningen.