Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2019:16) om riksmätplatserPublicerad den 19 februari 2019Utfärdad den 14 februari 20191 §1 §Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för varje riksmätplats.
Mätstorhet
Riksmätplats
Mekanik 1. längd2. plan vinkel3. volym 4. massa 5. kraft 6. kraftmoment 7. ljudtryck 8. acceleration 9. tryck 
RISE Research Institutes of Sweden AB (1–9) 
Tid och frekvens 1. tidsintervall 2. tidpunkt3. frekvens 
RISE Research Institutes of Sweden AB (1–3) 
Elektricitet och magnetism 1. elektrisk spänning 2. elektrisk ström 3. impedans 4. elektrisk effekt 5. elektrisk energi 6. dämpning 7. brus 8. reflektionsfaktor 9. strålningsflödestäthet 
RISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)  
Värme temperatur 
RISE Research Institutes of Sweden AB 
Fotometri och radiometri 1. ljusflöde 2. ljusstyrka3. illuminans 4. luminans 5. kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden 6. korrelerad färgtemperatur 7. strålningsflöde 8. irradians 9. relativ irradians 10. spektral irradians 
RISE Research Institutes of Sweden AB (1–10) 
Joniserande strålning 1. exposition 2. absorberad dos3. dosekvivalent 4. kerma 
Strålsäkerhetsmyndigheten (1–4)  
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2019:16 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:527) om riksmätplatser.