Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2019:16) om riksmätplatser

Publicerad den 19 februari 2019

Utfärdad den 14 februari 2019

1 §

Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för varje riksmätplats.

Mätstorhet

Riksmätplats

Mekanik

1. längd

2. plan vinkel

3. volym

4. massa

5. kraft

6. kraftmoment

7. ljudtryck

8. acceleration

9. tryck

 

RISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)

 

Tid och frekvens

1. tidsintervall

2. tidpunkt

3. frekvens

 

RISE Research Institutes of Sweden AB (1–3)

 

Elektricitet och magnetism

1. elektrisk spänning

2. elektrisk ström

3. impedans

4. elektrisk effekt

5. elektrisk energi

6. dämpning

7. brus

8. reflektionsfaktor

9. strålningsflödestäthet

 

RISE Research Institutes of Sweden AB (1–9)

 

Värme

temperatur

 

RISE Research Institutes of Sweden AB

 

Fotometri och radiometri

1. ljusflöde

2. ljusstyrka

3. illuminans

4. luminans

5. kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden

6. korrelerad färgtemperatur

7. strålningsflöde

8. irradians

9. relativ irradians

10. spektral irradians

 

RISE Research Institutes of Sweden AB (1–10)

 

Joniserande strålning

1. exposition

2. absorberad dos

3. dosekvivalent

4. kerma

 

Strålsäkerhetsmyndigheten (1–4)

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:16

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:527) om riksmätplatser.