Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:137 Publicerad den 27 februari 2021Förordning om ändring i förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmerUtfärdad den 25 februari 2021Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2012:30) om Flegtlicenser för import av timmer ska ha följande lydelse.5 §5 §Senaste lydelse 2020:347. I fråga om rådets förordning (EG) nr 2173/2005 ska Skogsstyrelsensenast den 28 mars varje år till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ge in underlag för den information som ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 8.1, ochsenast den 30 april varje år göra den information som Regeringskansliet enligt artikel 8.1 lämnat till Europeiska kommissionen tillgänglig för allmänheten.Skogsstyrelsen ansvarar för övrig kommunikation med Europeiska kommissionen i de frågor som tas upp i de EU-förordningar som anges i 1 §.Tullverket ska lämna det underlag till Skogsstyrelsen som myndigheten behöver för att fullgöra skyldigheten enligt första stycket 1 och andra stycket.Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2021.På regeringens vägnarJENNIE NILSSONMaria Wetterling(Näringsdepartementet)