Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kungörelse (1924:475) angående meddelanden från domstol om dödförklaringar

Rubriken har denna lydelse enl. F 1991:753.

Denna kungörelse har enligt F (2005:133) upphört att gälla vid utgången av mars 2005.

Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om ärenden där en ansökan om dödförklaring kommit in till domstol före utgången av mars 2005.

Utfärdad den 21 november 1924

Om en domstol förklarat att någon skall anses för död, skall uppgift om beslutet skyndsamt sändas till Skatteverket. Har beslutet ändrats av högre rätt, skall uppgift om detta skyndsamt sändas till verket.

SFS 2003:895

Bilaga

SFS 1991:753

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1924:475

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1925.

SFS 1991:753

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1991.

SFS 1998:475

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2003:895

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:133

(Utkom d. 31 mars 2005.)