Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1955:631) ang. skyldighet i vissa fall att införskaffa gravationsbevis rörande fartyg eller luftfartyg

Denna kungörelse har enligt F (2005:143) upphört att gälla den 1 april 2005.

Utfärdad den 2 december 1955

Föres talan ang. förverkande av fartyg av sådan storlek, att inteckning däri må meddelas, eller av luftfartyg som blivit infört i luftfartygsregistret, skall den som anställt åtalet ofördröjligen begära gravationsbevis rörande fartyget eller luftfartyget hos [inskrivningsdomaren vid Stockholms rådhusrätt]. – Är fråga om luftfartyg, registrerat i stat som biträtt den i Genève d. 19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg, skall gravationsbevis begäras hos den utländska myndighet som för inskrivningsboken för luftfartyget.