Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

KK (1971:713) om renovation av bouppteckningsprotokoll

Denna kungörelse har enligt förordning (2001:427) upphört att gälla vid utgången av juni 2001.

Kungörelsen gäller dock fortfarande i fråga om renovation av bouppteckningsprotokoll som förs efter d. 1 juli 2001 med den ändringen att det renoverade exemplaret av bouppteckningsprotokollet skall sändas till Riksskatteverket.

Utfärdad: 1971-06-18

Renoverat exemplar av allmän underrätts bouppteckningsprotokoll skall sändas till kammarkollegiet inom två månader efter utgången av den månad som protokollet avser.