Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2000:1125) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare

Denna förordning upphör enligt F (2002:813) att gälla vid utgången av år 2004.

Utfärdad den 30 november 2000.

Utkom från trycket den 12 december 2000

1 §

Allmänna reklamationsnämnden får pröva tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare i fråga om

  • skadestånd enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400), och

  • ersättning för fastighetsmäklares uppdrag.

2 §

Allmänna reklamationsnämnden skall inhämta synpunkter från Fastighetsmäklarnämnden i frågor om god fastighetsmäklarsed om detta är av betydelse för prövningen av tvisten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1125

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001 och gäller till utgången av år 2004.

2. Tvister som har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden före utgången av år 2004 skall prövas enligt denna förordning.

SFS 2002:813

(Utkom d. 29 nov. 2002.)