Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Schweiz associering till Schengenregelverket;

 

Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 12 december 2008:
  • 1. lagen (2006:902) om ändring i rättegångsbalken,
  • 2. lagen (2006:903) om ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
  • 3. lagen (2006:904) om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
  • 4. lagen (2006:946) om ändring i utlänningslagen (2005:716), och
  • 5. lagen (2006:945) om ändring i lagen (2005:754) om transitering av tredjelandsmedborgare.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohn Ahlberk(Justitiedepartementet)