Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Tillkännagivande (2011:405) om staters tillträde till Luganokonventionen

 

Den i Lugano den 30 oktober 2007 antagna konventionen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) har tillträtts av följande parter.
Part
Dag för konventionens ikraftträdande i förhållande till parten
Danmark 
2010-01-01 
Europeiska gemenskapen (numera Europeiska unionen) 
2010-01-01 
Island 
2011-05-01 
Norge 
2010-01-01 
Schweiz 
2011-01-01 
Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2010:1995) om staters tillträde till Luganokonventionen.