Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden

1 §

Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska, efter framställan från Ersättningsnämnden och om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tilllåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som ska delta i en muntlig förhandling i nämnden genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring.

SFS 2012:667

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.