Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2012:667) om användning av ljudöverföring och ljud- och bildöverföring vid muntliga förhandlingar i Ersättningsnämnden

Utkom från trycket den 27 november 2012
utfärdad den 15 november 2012.

1 §

Domstolar och andra statliga myndigheter som har utrustning för ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring ska, efter framställan från Ersättningsnämnden och om arbetets behöriga gång och förhållandena i övrigt tillåter det, ställa utrustning och lokaler till förfogande för den som ska delta i en muntlig förhandling i nämnden genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:667

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.