Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

1 §

Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Därvid ska
  • 1. den som söker ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och
  • 2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen.

SFS 2013:53

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2013.