Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

Utkom från trycket den 26 februari 2013
utfärdad den 14 februari 2013.

1 §

Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden tillämpas bestämmelserna i förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. Därvid ska

  1. den som söker ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall eller ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den förordningen, och

  2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den förordningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:53

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2013.