Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2013:391) om Domarnämndens förordnande av särskilda ledamöter i allmän domstol och i allmän förvaltningsdomstol

1 §

Domarnämnden ska förordna
  • 1. ekonomiska experter i tingsrätten och hovrätten enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a § rättegångsbalken,
  • 2. tekniska och ekonomiska experter i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen enligt 2 kap. 3 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar,
  • 3. särskilda ledamöter i mark- och miljödomstolarna,
  • 4. värderingstekniska ledamöter i förvaltningsrätten och särskilda ledamöter i kammarrätten i mål om fastighetstaxering enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
  • 5. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål om laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725),
  • 6. ekonomiska experter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, och
  • 7. särskilda ledamöter i förvaltningsrätten och kammarrätten i mål enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.
SFS 2017:1052

2 §

Domarnämndens beslut om förordnande får inte överklagas.

SFS 2013:391

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013, då förordningen (1999:704) om förordnande av särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol ska upphöra att gälla.

SFS 2016:243

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2016.

SFS 2017:1052

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.