Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:329 Utkom från trycket den 27 maj 2014Förordning om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar;utfärdad den 15 maj 2014.Regeringen föreskriver att följande lagar ska träda i kraft den 1 augusti 2014:lagen (2012:449) om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619),lagen (2012:450) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), ochlagen (2012:451) om ändring i lagen (2011:603) med kompletterande bestämmelser till EU:s underhållsförordning.På regeringens vägnarBEATRICE ASKTobias Eriksson(Justitiedepartementet)