Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om upphävande av kungörelsen (1947:1004) angående riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på justitiekanslersämbetet;

 

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1947:1004) angående riksåklagarämbetets övertagande av vissa ämbetsåtgärder, som hittills ankommit på justitiekanslersämbetet ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONSusanne Södersten(Justitiedepartementet)