Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469);

Regeringen föreskriver att 2 b § notarieförordningen (1990:469) ska ha följande lydelse.

2 b §

1 Vid en tingsrätt som är mark- och miljödomstol och vid Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, får en förlängd notarietjänstgöring fullgöras. En sådan notarietjänstgöring ska fullgöras under en tid av två år och sex månader, varav minst ett år vid mark- och miljödomstolen eller Patentoch marknadsdomstolen och minst ett år vid tingsrätten i övrigt.

SFS 2017:288

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANAnneli Skoglund(Justitiedepartementet)
Senaste lydelse 2014:442.