Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Spridning av och insynsskydd för gemensamma rapporter om situationen i vissa tredje länder (texten antagen av rådet den 20 juni 1994)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 274 , 19/09/1996 s. 0043 - 0043BILAGA III.4

Spridning av och insynsskydd för gemensamma rapporter om situationen i vissa tredje länder (texten antagen av rådet den 20 juni 1994)

- De gemensamma rapporterna skall, eventuellt åtföljda av en intern not med kommentarer från CIREA till styrgrupp I (asyl - invandring), sändas till styrgruppens delegationschefer, vilka har i uppdrag att besluta om den nationella spridningen av de gemensamma rapporterna inom de gränser som fastställs i de båda strecksatserna nedan.

- De nationella myndigheter som är behöriga i asyl- och flyktingfrågor kan använda dessa rapporter som en tillgänglig informationskälla.

- I enlighet med nationella förfaranden kan rapporterna delges parterna i en rättstvist då ett beslut av de myndigheter som är behöriga i asyl- och flyktingfrågor överklagas.