Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Offentliggörande av huvudpunkterna i beslut om att bevilja ekonomiskt stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond, ändrad genom förordningarna (EG) nr 1264/1999 och (EG) nr 1265/1999Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 126 , 28/05/2002 s. 0012 - 0013Offentliggörande av huvudpunkterna i beslut om att bevilja ekonomiskt stöd enligt rådets förordning (EG) nr 1164/94 om inrättandet av en sammanhållningsfond, ändrad genom förordningarna (EG) nr 1264/1999 och (EG) nr 1265/1999

(2002/C 126/05)

PORTUGAL - 2001

Insatsområde: Miljö

>Plats för tabell>

Insatsområde: Transporter

>Plats för tabell>