Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter

 

Det avtal om utbyte av upplysningar avseende skatter som Konungariket Sverige och Konungariket Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna undertecknade den 10 september 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

SFS 2009:1286

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

SFS 2011:343

Regeringen föreskriver att lagen (2009:1286) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter ska träda i kraft den 1 maj 2011.