Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1346 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);utfärdad den 3 december 2009.Regeringen föreskriver att lagen (2009:1345) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) ska träda i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarANDERS BORGEva Posjnov(Finansdepartementet)