Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1398 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ändring i förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter;utfärdad den 26 november 2009.Regeringen föreskriver att i 5 och 7 §§ förordningen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifterSenaste lydelse av5 § 1989:10037 § 2007:790. ordet "länsrätten" ska bytas ut mot "förvaltningsrätten".Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGLena Gustafson(Finansdepartementet)