Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2009:1406 Utkom från trycket den 11 december 2009Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer;utfärdad den 3 december 2009.Regeringen föreskriver att lagen (2009:1113) om avtal mellan Sverige och Caymanöarna för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer ska träda i kraft den 31 december 2009.På regeringens vägnarANDERS BORGClaes Lundgren(Finansdepartementet)