Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Lag (2010:331) om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden

 

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som Sveriges regering och Anguillas regering undertecknade den 14 december 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag.

SFS 2010:331

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare eller, om beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den 1 januari året efter det år då lagen träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen emellertid tillämpas från och med ikraftträdandet.

SFS 2011:441

Regeringen föreskriver att lagen (2010:331) om avtal mellan Sverige och Anguilla om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 juni 2011.