Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:564 Utkom från trycket den 15 juni 2010Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:346) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike;utfärdad den 3 juni 2010.Regeringen föreskriver att lagen (2010:346) om ändring i lagen (1992:858) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Österrike ska träda i kraft den 1 juli 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGIngela Willfors(Finansdepartementet)