Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:638 Utkom från trycket den 28 juni 2010Förordning om ikraftträdande av lagen (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden;utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att lagen (2010:332) om avtal mellan Sverige och Gibraltar om utbyte av upplysningar i skatteärenden ska träda i kraft den 1 augusti 2010.På regeringens vägnarANDERS BORGClaes Lundgren(Finansdepartementet)