Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2010:747 Utkom från trycket den 6 juli 2010Förordning om ändring i förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden;utfärdad den 17 juni 2010.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden ska ha följande lydelse.3 §3 §Av 9 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket finns ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.På regeringens vägnarANDERS BORG Fredrik Löfstedt(Finansdepartementet)