Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2010:1331) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2012 års taxering1)

Utkom från trycket den 30 november 2010

utfärdad den 18 november 2010.

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 383 000 kronor och den övre skiktgränsen till 548 300 kronor vid 2012 års taxering.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1331

(Utkom d. 30 nov. 2010.)