Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

Utkom från trycket den 10 maj 2011
utfärdad den 28 april 2011.

1 §

Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 §

Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

 1. Kanarieöarna,

 2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 3. Åland,

 4. Kanalöarna.

SFS 2014:1516

3 §

De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

4 §

Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:

 1. ön Helgoland,

 2. territoriet Büsingen,

 3. Ceuta,

 4. Melilla,

 5. Livigno.

SFS 2019:791

5 §

Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för

 1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

 2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

 3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

 4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

 5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:443

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2011.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:1516

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2019:791
 1. Denna förordning träder i kraft d.1 jan. 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.