Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde

1 §

Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 §

Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:
 • 1. Kanarieöarna,
 • 2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
 • 3. Åland,
 • 4. Kanalöarna.
SFS 2014:1516

3 §

De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.

4 §

Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde:
 • 1. ön Helgoland,
 • 2. territoriet Büsingen,
 • 3. Ceuta,
 • 4. Melilla,
 • 5. Livigno,
 • 6. Campione d’Italia,
 • 7. de italienska delarna av Luganosjön.

5 §

Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.
Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för
 • 1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,
 • 2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,
 • 3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,
 • 4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,
 • 5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

SFS 2011:443

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2014:1516

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.