Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområdeFörarbeten2011:443Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Celex 32008L0118).Utkom från trycket den 10 maj 2011utfärdad den 28 april 2011.1 §1 §Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.2 §2 §Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: Kanarieöarna,de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,Åland,Kanalöarna. F (2014:1516). 3 §3 §De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.4 §4 §Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: ön Helgoland,territoriet Büsingen,Ceuta,Melilla,Livigno,Campione d’Italia,de italienska delarna av Luganosjön.5 §5 §Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde.Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2011:443 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2011.2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde.3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2014:1516 Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.