Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2011:519 Utkom från trycket den 31 maj 2011Förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter;utfärdad den 19 maj 2011.Regeringen föreskriver att lagen (2009:1287) om avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba om utbyte av upplysningar avseende skatter ska träda i kraft den 1 juli 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANClaes Lundgren(Finansdepartementet)